Privacyverklaring

JDM-Products BVBA hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en uw persoonsgegegevens.

Door deze website te raadplegen en / of uw persoonsgegegevens mee te delen  geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de persoonsgegegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze verklaring